Strona internetowa

http://www.hieronimdekutowski.pl

My się nigdy nie poddamy. Wolność, równość, braterstwo między narodami.

Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Roman Groński ps. „Żbik”

Stanisław Łukasik ps. „Ryś”

Jerzy Miatkowski ps. „Zawada”

Władysław Nowicki ps. „Stefan”

Tadeusz Pelak ps. „Junak”

Edmund Tudruj ps. „Mundek”

Arkadiusz Wasilewski ps. „Biały”


Wykaz napadów bandy „Zapory” i jego pododdziałów
Wykaz dokonanych przestępstw przez bandę „Zapory”
Dane o napadach dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały
Wykaz dokonanych przestępstw przez bandę „Zapory” i jego pododdziały za okres od 1944 roku do miesiąca października 1947 roku
Wykaz dokonanych napadów przez bandę „Zapory” i pododdziały od czasu wyzwolenia do dnia 1 października 1947 roku na terenie powiatu biłgorajskiego
Wykaz napadów dokonanych przez bandę „Zapory” i jego pododdziały na terenie powiatu Puławy od dnia 1 stycznia 1945 roku do dnia 20 października 1947 roku
Wykaz dokonanych napadów terrorystycznych i rabunkowych dokonanych przez pododdziały bandytów „Zapory” na terenie powiatu Krasnystaw za okres od 6 czerwca 1946 roku do 1 października 1947 roku
Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Woźniaka Kazimierza „Szatana”
Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Woźniaka Kazimierza „Szatana”
Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Szatana” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku
Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Brońskiego „Uskoka”
Wykaz dokonanych przestępstw przez pododdział „Zapory” pod dowództwem „Uskoka” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia tej bandy do dnia 1 października 1947 roku
Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Targońskiego „Brzozy”
Wykaz przestępstw dokonanych przez pododdział „Zapory” będący pod dowództwem „Brzozy” na terenie powiatu Lubartów od dnia ujawnienia do dnia 1 października 1947 roku
Wykaz przestępstw popełnionych przez bandę Szymuli Józefa „Jordana”
Wykaz przestępstw bandy „Ordona”


Dokumenty, które Hieronim Dekutowski miał przy sobie podczas zatrzymania 16 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Hieronima Dekutowskiego z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 20 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 20 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 24 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 26 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 29 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 3 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 4 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 10 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 16 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 17 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 27 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 14 maja 1948 roku
Protokół przesłuchania Hieronima Dekutowskiego z 15 maja 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Hieronima Dekutowskiego z 27 maja 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 16 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 16 czerwca 1948 roku
Nakaz uwięzienia Hieronima Dekutowskiego z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Hieronima Dekutowskiego z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Hieronima Dekutowskiego przyjęta 17 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Hieronima Dekutowskiego z 18 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Marii Dekutowskiej z 22 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Stanisława Sobczyńskiego z 22 listopada 1948 roku
Skarga rewizyjna Stanisława Sobczyńskiego przyjęta 23 listopada 1948 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Hieronima Dekutowskiego z 7 marca 1949 roku


Dokumenty, które Roman Groński miał przy sobie podczas zatrzymania 15 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Romana Grońskiego z 18 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Romana Grońskiego z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Romanowi Grońskiemu z 19 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 19 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 29 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 7 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 11 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 21 listopada 1947 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 27 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Romana Grońskiego z 28 kwietnia 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Romana Grońskiego z 28 maja 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Romanowi Grońskiemu z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Romanowi Grońskiemu z 16 czerwca 1948 roku
Prośba Romana Grońskiego o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku
Nakaz uwięzienia Romana Grońskiego z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Romana Grońskiego z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Romana Grońskiego z 18 listopada 1948 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Romana Grońskiego z 7 marca 1949 roku


Dokumenty, które Stanisław Łukasik miał przy sobie podczas zatrzymania 16 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Stanisława Łukasika z 18 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Stanisława Łukasika z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Stanisławowi Łukasikowi z 19 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 19 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 20 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 24 września 1947 roku
Zeznania własne Stanisława Łukasika z 24 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 29 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 1 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 4 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 7 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 11 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 15 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 27 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Stanisława Łukasika z 14 maja 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Stanisława Łukasika z 28 maja 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Stanisławowi Łukasikowi z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Stanisławowi Łukasikowi z 16 czerwca 1948 roku
Prośba Stanisława Łukasika o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku
Nakaz uwięzienia Stanisława Łukasika z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Stanisława Łukasika z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Stanisława Łukasika z 18 listopada 1948 roku
Skarga rewizyjna Władysława Szymaszka z 21 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Feliksa Łukasika, Heleny Łukasik i Józefy Łukasik z 22 listopada 1948 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Stanisława Łukasika z 7 marca 1949 roku


Dokumenty, które Jerzy Miatkowski miał przy sobie podczas zatrzymania 16 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Jerzego Miatkowskiego z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 24 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 24 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 30 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 16 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 18 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 28 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Jerzego Miatkowskiego z 29 kwietnia 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jerzego Miatkowskiego z 1 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Jerzemu Miatkowskiemu z 16 czerwca 1948 roku
Prośba Jerzego Miatkowskiego o przydzielenie obrońcy z 30 października 1948 roku
Nakaz uwięzienia Jerzego Miatkowskiego z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Jerzego Miatkowskiego z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Jerzego Miatkowskiego z 18 listopada 1948 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Jerzego Miatkowskiego z 7 marca 1949 roku


Dokumenty, które Władysław Nowicki miał przy sobie podczas zatrzymania 16 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Władysława Nowickiego z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Władysławowi Nowickiemu z 26 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 26 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 6 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 10 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 16 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 17 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Władysława Nowickiego z 28 kwietnia 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Władysława Nowickiego z 27 maja 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Władysławowi Nowickiemu z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Władysławowi Nowickiemu z 16 czerwca 1948 roku
Podanie Antoniny Nowickiej z 11 października 1948 roku
Oświadczenie Barbary Łaczyńskiej z 25 października 1948 roku
Zaświadczenie Jana Pietrusiewicza z 25 października 1948 roku
Podanie Ignacego Dzierżyńskiego z 6 listopada 1948 roku
Zaświadczenie Walentego Hartwiga z 8 listopada 1948 roku
Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 10 listopada 1948 roku
Nakaz uwięzienia Władysława Nowickiego z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Władysława Nowickiego z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Aldony Dzierżyńskiej–Kojałłowicz z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Barbary Łaczyńskiej z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Ignacego Dzierżyńskiego z 16 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Antoniny Nowickiej z 16 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Ireny Nowickiej z 16 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Marii Nowickiej z 16 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Janiny Szczepkowskiej z 16 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Władysława Nowickiego z 18 listopada 1948 roku
Skarga rewizyjna Józefy Stillerowej z 20 listopada 1948 roku
Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 marca 1949 roku


Dokumenty, które Tadeusz Pelak miał przy sobie podczas zatrzymania 16 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Tadeusza Pelaka z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 22 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 22 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 10 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 27 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Tadeusza Pelaka z 28 kwietnia 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Tadeusza Pelaka z 1 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Tadeuszowi Pelakowi z 16 czerwca 1948 roku
Nakaz uwięzienia Tadeusza Pelaka z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Tadeusza Pelaka z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Tadeusza Pelaka z 18 listopada 1948 roku
Skarga rewizyjna Józefy Stillerowej z 20 listopada 1948 roku
Zaświadczenie Andrzeja Walencika z 25 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Władysława Pelaka, Agaty Pelak, Krystyny Pelak, Teodory Pelak, Czesławy Pelak, Kazimiery Pelak, Marianny Pelak i Heleny Pelak przyjęta 3 grudnia 1948 roku
Prośba o łaskę Władysława Pelaka z 28 stycznia 1949 roku
Prośba o łaskę Krystyny Pelak, Teodory Pelak, Czesławy Pelak, Kazimiery Pelak, Marianny Pelak i Heleny Pelak z 28 stycznia 1949 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Tadeusza Pelaka z 7 marca 1949 roku


Dokumenty, które Edmund Tudruj miał przy sobie podczas zatrzymania 16 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Edmunda Tudruja z 18 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Edmunda Tudruja z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Edmundowi Tudrujowi z 19 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 19 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 23 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 25 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 30 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 7 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 8 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 14 października 1947 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 28 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Edmunda Tudruja z 10 maja 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Edmunda Tudruja z 29 maja 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Edmundowi Tudrujowi z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Edmundowi Tudrujowi z 16 czerwca 1948 roku
Nakaz uwięzienia Edmunda Tudruja z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Edmunda Tudruja z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Edmunda Tudruja z 18 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Pawła Tudruja z 20 listopada 1948 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Edmunda Tudruja z 7 marca 1949 roku


Dokumenty, które Arkadiusz Wasilewski miał przy sobie podczas zatrzymania 15 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Arkadiusza Wasilewskiego z 18 września 1947 roku
Protokół rewizji osobistej Arkadiusza Wasilewskiego z 18 września 1947 roku
Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Wasilewskiemu z 20 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 20 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 22 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 23 września 1947 roku
Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 12 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 27 kwietnia 1948 roku
Protokół przesłuchania Arkadiusza Wasilewskiego z 28 kwietnia 1948 roku
Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Arkadiusza Wasilewskiego z 1 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Arkadiuszowi Wasilewskiemu z 2 czerwca 1948 roku
Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Arkadiuszowi Wasilewskiemu z 16 czerwca 1948 roku
Nakaz uwięzienia Arkadiusza Wasilewskiego z 15 listopada 1948 roku
Zawiadomienie o przyjęciu więźnia Arkadiusza Wasilewskiego z 15 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Arkadiusza Wasilewskiego z 18 listopada 1948 roku
Skarga rewizyjna Władysława Szymaszka z 21 listopada 1948 roku
Prośba o łaskę Władysława Szymaszka z 22 listopada 1948 roku
Protokół wykonania wyroku śmierci względem Arkadiusza Wasilewskiego z 7 marca 1949 roku


Postanowienie o połączeniu spraw z 28 maja 1948 roku
Protokół zaznajomienia z materiałami śledztwa z 31 maja 1948 roku
Postanowienie o zamknięciu śledztwa z 1 czerwca 1948 roku
Akt oskarżenia z 8 lipca 1948 roku
Protokół posiedzenia niejawnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 27 lipca 1948 roku
Postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia z 28 lipca 1948 roku
Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 25 października 1948 roku
Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku
Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku
Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 30 października 1948 roku
Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej Nowickiego Władysława i innych z 3–15 listopada 1948 roku
Postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego z 4 lutego 1949 roku
Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego z 2 marca 1949 roku
Pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 marca 1949 roku


Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 23 maja 1994 roku


Hieronim Dekutowski na zdjęciach
Hieronim Dekutowski na obrazach
Hieronim Dekutowski na rysunkach
Karta do gry
Karta pocztowa
Znaczki pocztowe
Okładka komiksu
Medal
Moneta
Kalendarz
Ulotki – część 1
Ulotki – część 2
Plakaty Rajdu „Zapory”
Plakaty na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Plakat filmu dokumentalnego „Zapora”
Film dokumentalny „Zapora”
Rękopisy Hieronima Dekutowskiego
Broszury do pobrania
Artykuły znanych autorów
Artykuły nieznanych autorów
Listy
Wywiady
Wiersze
Informacje o autorze


Leszek Bubel Band – Marsz „Zapory”
De Press – Marsz oddziału „Zapory”
Paweł Piekarczyk – Marsz oddziału „Zapory”


Cmentarz partyzancki w Godowie
Cmentarz partyzancki w Lublinie


Grób w Kolonii Borów
Grób w Kolonii Borów
Grób w Lublinie
Grób w Tarnobrzegu
Grób w Tarnobrzegu – nieistniejący


Kaplica w Kazimierzu Dolnym


Mural w Tarnobrzegu


Panteon w Warszawie
Panteon w Warszawie
Panteon w Warszawie
Panteon w Warszawie
Panteon w Warszawie
Panteon w Warszawie
Panteon w Warszawie


Pomnik w Bęczynie
Pomnik w Ignasinie
Pomnik w Józefinie
Pomnik w Konopnicy
Pomnik w Kożuchówce
Pomnik w Krężnicy Okrągłej
Pomnik w Krężnicy Okrągłej
Pomnik w Lubartowie
Pomnik w Lublinie
Pomnik w Lublinie
Pomnik w Tarnobrzegu
Pomnik w Tarnobrzegu
Pomnik w Warszawie – nieistniejący
Pomnik w Wojcieszynie


Rondo w Bełżycach


Szkoła w Lublinie


Tablica w Bełżycach
Tablica w Bełżycach
Tablica w Chodlu
Tablica w Konopnicy
Tablica w Konopnicy
Tablica w Krzesimowie
Tablica w Lublinie
Tablica w Lublinie
Tablica w Lublinie
Tablica w Lublinie
Tablica w Lublinie


Ulica w Chodlu
Ulica w Kraśniku
Ulica w Lublinie